კატეგორიები


დახარისხება
599 40 83 30 გავასესხებ თანხას. 2% დან. გავასესხებ თანხებს უძრავი ქონების გარანტიით. თბილისსადა რაიონებში თქვენთვის ხელსაყრელ პირობებით, ხელშეკრულება ფორმდება ნოტარიულად ყველა იურდიული კანონის დაცვით, დეტალებზე დაგვიკავშირდით მითითებულ ნომერზე 599408330

მობ: 551171370 გავასესხებ თანხებს უძრავი ქონების გარანტიით, საუკეთესო პირობებით, მოგემსახურებით უმაღლეს დონეზე . მობ: 551171370

დასუფთავება
ფასი: 0
თარიღი : 18. 05. 2023
xvicha@
დავალაგებ ბინებს, ოფისებს, კომერციულ ფართებს, აგარაკებს თუნდაც რემონტის შემდგომს. საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია მოვიდეთ 2 ან 3 გვაქვს გამოცდილება ფასი შეთანხმებით. ტელ:551-52-56-89

სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE
ფასი: 2.000 ლარი
თარიღი : 7. 05. 2023
zazadarbaidze
სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE
☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537; ✅ Free legal advice - 577 111 537; ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.). 11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. 16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო; https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/ www.dlb.ge მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37; zazadarbaidze77@gmail.com

გავასესხებ ნებისმიერი რაოდენობის თანხას საქართველოს მაშტაბით ქალაქსა და რაიონებში საკრედიტო ისტორიისა და შემოსავლების დადასტურების გარეშე, უძრავი ქონების გარანტიით. ყველანაირი დოკუმენტაციის და იურიდიული მომსახურების დაცვით. დაგეხმარებით მიკრო საფინანსო ორგანიზაციაში გრძელვადიანი სესხის დამტკიცებაში-კლებადი გრაფიკით. ტელ: 596007090 ნანა

"ტელ : 599774593 გავასესხებ ნებისმიერ თანხას 1,5 - 3% ში ,უძრავი ქონების მყარი გარანტით, თქვენთვის მისაღები პირობებით.შესაძლოა 10 წლიანი ვადით. ტელ : 599774593"

თურქული ენა & TURKISH LANGUAGE
ფასი: 15 ლარი
თარიღი : 9. 04. 2023
თურქული ენის შესწავლა მაღალ დონეზე,თბილისში ერთ-ერთ ცნობილ თურქოლოგთან.1 გაკვეთილი 15 ლარი.მეტრო დელისი.

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ქვიშა-ხრეშის მოსაპოვებლად ა
მდინარეთა სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონაში, ჭალა-კალაპოტებში სასარგებლო წიაღისეულის ქვიშა-ხრეშის მოსაპოვებლად ადგილმდებარეობის შესარჩევად საკონსულტაციო მომსახურეობა: ა) სალიცენზიო ობიექტის X და Y კოორდინატების შემუშავება; Shape ფაილის მომზადება. ბ) სიტუაციური ნახაზის მომზადება; გ) მომავალი ლიცენზიანტისათვის საკონსულტაციო მომსახურეობის გაწევა თუ რომელ სახელმწიფო ორგანოებთან და სხვა იურიდიულ პირებთან იქნება შესათანხმებელი ქვიშა-ხრეშის მოპოვება და წინარე შეთანხმების მიზნით წერილობითი დოკუმენტაციის შემუშავება და ინფორმაციების გამოთხოვა.

თურქული ენა & TURKISH LANGUAGE
ფასი: 15 ლარი
თარიღი : 26. 02. 2023
თურქული ენის შესწავლა.მაღალ დონეზე,მაქსიმალურად მოკლე დროში.1 გაკვეთილი 15 ლარი.მეტრო დელისი.

Подарки всем от Вручалка!
ფასი: 0
თარიღი : 3. 01. 2023
Вручалка - сервис подбора подарков и услуг торжественного вручения. Сервис, где можно выбрать готовый подарок или заказать сборку индивидуального набора, организовать небольшое представление и красиво вручить подарок. Все это можно осуществить независимо от того, в каком городе проживает получатель подарка. сервис подбора подарков и услуг торжественного вручения. Мы любим свою работу и делаем ее с душой. Мы дарим частичку тепла вашим близким!