კატეგორიები


დახარისხება
ტელ : 599774593 გავასესხებ თანხას ბინის, მიწის,აგარაკის, საკუთარი სახლის გარანტით ( თბილისი,ბათუმი,წყნეთი,წავკისი,ტაბახმელა) პროცენტი 1,5 დან 3 პროცენტამდე , შესაძლებელია ჩანაცვლება.გადახტის ვადა და პირობები შეთანმებით.შესაძლო 10 წლით. ტელ: 599774593

სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE
ფასი: 2.000 ლარი
თარიღი : 29. 01. 2023
zazadarbaidze
სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE
☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537; ✅ Free legal advice - 577 111 537; ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.). 11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. 16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო; https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/ www.dlb.ge მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37; zazadarbaidze77@gmail.com

გავასესხებ თანხებს 3000 დან - 15 000 დოლარამდე, მიწის გარანტიით. ტელ: 599929107

ვასწავლი მანქანის მართვას ქალაქში(თბილისი). ვარ ლი
ვასწავლი მანქანის მართვას ქალაქში(თბილისი). ვარ ლიცენზირებული ინსპექტორი, 25 წლის გამოცდილებით. 1გაკვეთილის ღირებულებაა 25ლარი. ყოველი მერვე გაკვეთილი უფასოა. ტელ: 557 12 21 21

დასუფთავება
ფასი: 0
თარიღი : 11. 01. 2023
xvicha@
დასუფთავება დასუფთავება დასუფთავება
დავალაგებ ბინებს, ოფისებს, კომერციულ ფართებს, აგარაკებს თუნდაც რემონტის შემდგომს. საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია მოვიდეთ 2 ან 3 გვაქვს გამოცდილება ფასი შეთანხმებით. ტელ:551-52-56-89

იპოთეკური სესხი 1 დღეში!!! გთავაზობთ იპოთეკურ სესხებს ერთ დღეში 1,5 % დან ყველანაირი შემოსავლების დადასტურების გარეშე თქვენივე ქონების უზრუნველყოფით ან შესაძენად 579 88 13 55 ; 593 19 54 55

ტელ: 592020270 გავასესხებ თანხებს ბინის, კარკასის, მიწის, კომერციული ფართის მყარი გარანტიით. თბილისში და ბათუმში. ტელ: 592 02 02 70

Подарки всем от Вручалка!
ფასი: 0
თარიღი : 3. 01. 2023
Вручалка - сервис подбора подарков и услуг торжественного вручения. Сервис, где можно выбрать готовый подарок или заказать сборку индивидуального набора, организовать небольшое представление и красиво вручить подарок. Все это можно осуществить независимо от того, в каком городе проживает получатель подарка. сервис подбора подарков и услуг торжественного вручения. Мы любим свою работу и делаем ее с душой. Мы дарим частичку тепла вашим близким!

სწავლება
ფასი: 15 ლარი
თარიღი : 1. 09. 2022
მეცნიერებათა დოქტორი მოსწავლეებს საფუძვლიანად ვასწავლი ქიმიას (დისტანციურადაც).

ტექსტის აკრეფვა
ფასი: 1 ლარი
თარიღი : 17. 08. 2022
მოგესალმებით, გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულისა და მოცულობის ტექსტის აკრეფას დისტანციურად. 1 გვერდის ღირებულება: ქართულენოვანი ტექსტი - 0.7-1 ლარი(ტექსტის სირთულიდან გამომდინარე), ინგლისურენოვანი ტექსტი-1 ლარი.