იყიდება ყიდვა გაყიდვა უფასო განცხადებები. iyideba yidva gayidva ufaso gancxadebebi ikideba.

მოგესალმებით საიტზე 1infoshop.com. ჩვენი საიტის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად ყველაფრის ყიდვა გაყიდვა. დღეს ინტერნეტში იყიდება სრულიად ყველაფერი და ერთ - ერთი მომთხოვნი კატეგორიაა უფასო განცხადებები. ჩვენთან თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოდ როგორც ფასიანი ყიდვა გაყიდვის მომსახურეობით რაც მოგცემთ იმის საშუალებას რომ სწრაფად გაყიდოთ თქვენი პროდუკტი და კაი ფასში, ასევე უფასოდ დაამატოდ ტქვენი განცხადებები.
დგეს ინტერნეტში ძალიან ბევრი განცხადებაა მაგალითად:  ავტო,  ავეჯი ,  მობილურები , სახლი , ანტიკვარიატი და მრავალი სხვა. მაგრამ ყიდვა გაყიდვა ასეთი ადვილი არ არის და ამაში თითეული ადამიანი რწმუნდება როდესაც რაიმეს ყიდვა ან გაყიდვა სურლ, ამიტომ პროექტი 1infoshop.com - ის შემქნელებმა მაკსიმალურად ეცადეს რომ ჩვენთან საიტზე მომხმარებელს ქონდეს სრული კომფორდი და არჩევანის უფლება. ინტერნეტში უფასო განცხადებები არის ძალიან სასარგებლო რამ მაგალითად იყიდება რაიმე ნივთი ჩვეულებრივ ადამიანს ეძლევა საშუალება თავისი ნივთის შესახებ, სახლიდან გაუსვლელად შეატყობინოს ფართო აუდიტორიას. 1infoshop აუდიტორია დღეს შეადგენს 2000 კაცს დღეში და ეს ციფრი დღითი დღე იზრდება.
უფასო განცხადებები -ს საიტი 1infoshop, გპირდებათ მაკსიმალურად გაუმჯობესოს სერვისი თავისი მომხმარებლის სასარგებლოდ რომ ყიდვა გაყიდვა გახდეს მარტივას და უსწრაფესად. ჩვენ გვსურს რომ ასეთ კატეგორიებში როგორიცაა უძრავი ქონება ,  სამშენებლო მასალები ,  მანქანა , იყიდება მეგა და ნებისმიერი ტექნიკა, იყიდება ,  და მრავალი სხვა ჩვენი საიტი იყოს წამყვანი.

მადლობთ რომ სარგებლობთ ჩვენი ყიდვა გაყიდვის უფასო განცხადებების საიტით. გისურვებთ იყიდოთ ან გაყიდოთ სასურველი ნივთი.

Mogesalmebit chvens saitze 1infoshop.com. Chveni saitis daxmarebit tqven shegijliat swrafad yvelafris yidva gayidva. Dges internetshi iyideba sruliad yvelaferi da internetshi ert - erti yvelaze populaluri da momtxovni kategoria ufaso gancxadebebi. Chventan tqven shegijliat  isargeblod rogorc fasiani yidva gayidvis momsaxureobit rac mogcemt imis sashualebas rom swrafad gayidot tqveni produkti da kai fasshi, aseve ufasod daamatod tqveni gancxadebebi da gaitanoT tqveni sityva farTo auditoriaSi .
Dges internetshi jalian bevri gancxadeba, magalitad: auto, saxli, antikvariati, aveji da mravali sxva. Magram yidva gayidva aseti advili ar aris da amashi titeuli adamiani rwmundeba rodesac dgeba an raime yidvis an gayidvis winashe, amitom proekti 1infoshop.com- is damfunjeblebma maximalurad ecades rom chventan saitze mommarebels qondes sruli komforti da archevanis ufleba. Intenetshi ufaso gancxadebebi aris jalain sasargeblo da momgebiani ram , magalirtad iyideba raime nivti chveulebriv adamians ejleva sashualeba tavisi nivtis shesaxeb saxlidan gausvlelad sheatkobinos farto auditorias. 1infoshop - s auditoria dges sheadgens 2000 kacs dgeshi da es cifri dgiti dge izrdeba.
Ufaso gancxadebebi - s saiti 1infoshop gpirdebat, maximalurad gaumjobesos servesi tavisi momxmereblebis sasrgebload rom yidva gavidva gaxdes martivad da uswrafesad. Chven gvsurs rom aset kategoriebshi rogoricaa udzravi qoneba , mobilurebi , iyideba samsheneblo masalebi , manqanebi , mega an nebismieri teqnika, meoradi tansacmeli,  auto nawilebi, da mravali sxva rom chveni saiti iyos wamkvani.

Didi madloba rom sargeblobt chveni yidva gayidvis ufaso gancxadebebi - s saitit. Gisurvebt iyidot an gayidot sasurveli nivti. Ikideba! Aq SegidzliaT ikidoT yvelaferi ikideba ! Tbilisi Saqartvelo

კატეგორიები

Banner