Order by
თბილისი
Tel : 595314844
Add Short List
View Properties from this Agent
ბინებისა და ოფისების დალაგება სწრაფად და ხარისხიანად. მობ:595314844 მობ:551503361

სესხები თანხა გაიცემა მოლაპარაკებიდან 1 საათში. შესაძლებელია ნაწილობრივი დაფარვა სურვილისამებრ! ხელშეკრულების დადებიდან მის გაუქმებამდე .გვერდში გვიგულეთ . მობ: 599379787 ( ვაიბერი, ვაცაპი)

გავასესხებ თანხებს: მიწის, აგარაკის, ბინების, კორპუსის ბინების_ მყარი გარანტიით! 2%_2,5% ლარში ან დოლარში გრძელვადიანი კლებადი გრაფიკით. ტელ: 599929107 ; 568885466

გავასესხებ თანხას 3% -ით საქართველოს ნებისმიერ ქალაქის ან სოფლის გარანტით, გრძელვადიანი ხელშეკრულებით . ტელ: 599180827

გავასესხებ თანხას თბილისის კორპუსის ბინების, საკუთარი სახლების, აგარაკების გარანტად, 1,5 -3% -ით იპოტეკური ხელშეკრულებით, ვადა 10 წლამდე. ტელ: 599774593

zazadarbaidze
⚖️ სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/LEGAL ADVICE
თბილისი
Tel : 577111537
Add Short List
View Properties from this Agent
☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451; ✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451; ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.). 11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. 16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო; https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/ www.dlb.ge მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

სტიაშკის დასხმა
Price: 5 ლარი
Date : 21. 02. 2021
სტიაშკის დასხმა სტიაშკის დასხმა სტიაშკის დასხმა
თბილისი
Tel : 579514111
Add Short List
View Properties from this Agent
შ.პ.ს. "ნიუმშენი" ბეტონის მჭიმის ე.წ. "სტიაშკის" დასხმა, გამოცდილი მუშახელით და გამართული სტაციონარი პომპებით უმოკლეს ვადებში და უმაღლესი ხარისხით.ასევე შესაძლებელია პომპების დღიურად გაქირავება 400 ლარიდან დღეში.

დასუფთავება
Price: 0
Date : 16. 02. 2021
xvicha@
თბილისი
Tel : 551525689
Add Short List
View Properties from this Agent
დავალაგებ ბინებს, ოფისებს, კომერციულ ფართებს, აგარაკებს თუნდაც რემონტის შემდგომს. საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია მოვიდეთ 2 ან 3 გვაქვს გამოცდილება ფასი შეთანხმებით. ტელ:551-52-56-89

საბუღალტრო მომსახურება
Price: 100 ლარი
Date : 3. 11. 2020
თბილისი
Tel : 551152154
Add Short List
View Properties from this Agent
პირებს.ორგანიზაციებს. რომელთაც არ აქვთ საბუღალტრო პროგრამა, არ აქვთ ნაწარმოები საბუღალტრო აღრიცხვა, ან ორგანიზაციაში საბუღალტრო აღრიცხვის ხარისხი დაბალია. გთავაზობთ; საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენას საქმიანობის საწყისი პერიოდიდან. შემოწმდება სრულად; - წინა წლებში გადაგზავნილი დეკლარაციები, - პირველადი დოკუმენტაცია, ბრუნვითი უწყისები და სხვა. - გადასახადების კალკულაცია: - ანგ/ფაქტურები, ჩათვლილი, გადახდილი/გადასახდელი დღგ. - ხელფასების დარიცხვა - საშემოსავლო გადასახადები. - ხარჯების დაზუსტება (საბუთების აღდგენა, მოძიება, შედგენა) - წლიური ბალანსი: მოგება (დივიდენდის განაწილება) - ქონება - ძირითადი საშვალებები. ცვეთა და ამორტიზაცია. საავანსოები. ● შევადგენთ და მოვიძიებთ დაკარგულ საბუთებს. ● სრულად გამოვასწორებთ დაშვებულ შეცდომებს. ● დავაზუსტებთ დეკლარაციებს. ● არ გექნებათ გადასახდელი ჯარიმები. ● შესაბამისად შესაძლებელი ხდება ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნება. ● სრული ინფორმაცია-დოკუმენტაცია დამუშავდება ბუღალტრულ პროგრამაში. მსურველებს შეეძლებათ წაიღონ დაარქივებული მასალა (ბუღალტრული პროგრამა) ფასები განისაზღვრება არსებული დოკუმენტაციის (საბუთების) მიხედვით დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 551-152-154; 597-99-43-57

accounting services
Price: 100 ლარი
Date : 3. 11. 2020
თბილისი
Tel : 551152154
Add Short List
View Properties from this Agent
Business intellect offers you studying #accounting in English. Accounting courses , theory +practice , work on the webpage of revenue service (www.rs.ge).The course offers full package of accounting fundamentals and full package of accounting services in different areas of business.An English speaking customer is acceptable.The price depends on the amount of work and course.If you are interested please contact us tel: 551 15 21 54. Address: 7 Ts. Dadiani str. Tbilisi. Karvasla, office C419


© 2009 - 2021 1infoshop.com
All rights reserved