კატეგორიები

დახარისხება
ჭადრაკი
ფასი: 170 ლარი
თარიღი : 20. 01. 2019
ჭადრაკის საათი 170 ლარად

ფეხსაცმელი
ფასი: 10 ლარი
თარიღი : 22. 09. 2018
ფეხსაცმელი
ახალია 39-ზომაა.

ქუდი
ფასი: 5 ლარი
თარიღი : 22. 09. 2018
ჭილის ქუდი ახალი

ქუდი
ფასი: 10 ლარი
თარიღი : 22. 09. 2018
ფეხსაცმელი
ფასი: 12 ლარი
თარიღი : 22. 09. 2018
ფეხსაცმელი
კეტები ახალი 38-ზომა

ფეხსაცმელი
ფასი: 22 ლარი
თარიღი : 22. 09. 2018
ფეხსაცმელი
39-ზომა ახალია ფეხსაცმელი.

მაიკა
ფასი: 15 ლარი
თარიღი : 17. 09. 2018
ახალი ატლასის M-ზომა მაიკა

ბავშვის ტანსაცმელი
ფასი: 4 ლარი
თარიღი : 15. 09. 2018
4-5წელი შორტიკი

ბავშვის ტანსაცმელი
ფასი: 3 ლარი
თარიღი : 15. 09. 2018
4-5წელი შორტიკი

ბავშვის ტანსაცმელი
ფასი: 2 ლარი
თარიღი : 15. 09. 2018
შორტიკი 4-5წელი