კატეგორიები

  1. საიტი პასუხს არ აგებს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტესა და ამასთან დაკავშირებით მიყენებულ ზარალზე და მთელ პასუხისმგებლობას აკისრებს მომხმარებელს.
  2. არ გამოქვეყნდება განცხადებები, რომლებიც არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას (შეიცავს ძალადობას, პორნოგრაფიას).
  3. საიტი იტოვებს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ შეცვალოს საიტზე შემოსული ინფორმაცია ახსნა-განმარტების გარეშე.

 

მომხმარებლის ინფორმაცია:

მომხმარებელს შეუძლია შეასწოროს ან წაშალოს თავისი ინფორმაცია და განცხადება რეგისტრაციისას არჩეული საკუთარი უნიკალური მომხმარებლის სახელით და პაროლის საშუალებით.

ერთი და იგივე განცხადების დამატება შეგიძლიათ მხოლოდ თუ ძველს წაშლით. სხვა შემთხვევაში განცხადება იქნება წაშლილი.

განცხადება არ წაიშლება სანამ თავად არ წაშლით !

გისურვებთ წარმატებებს !!!