კატეგორიები

  1. საიტი პასუხს არ აგებს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტესა და ამასთან დაკავშირებით მიყენებულ ზარალზე და მთელ პასუხისმგებლობას აკისრებს მომხმარებელს.
  2. არ გამოქვეყნდება განცხადებები, რომლებიც არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას (შეიცავს ძალადობას, პორნოგრაფიას).
  3. საიტი იტოვებს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ შეცვალოს საიტზე შემოსული ინფორმაცია ახსნა-განმარტების გარეშე.

 

მომხმარებლის ინფორმაცია:

მომხმარებელს შეუძლია შეასწოროს ან წაშალოს თავისი ინფორმაცია და განცხადება რეგისტრაციისას არჩეული საკუთარი უნიკალური მომხმარებლის სახელით და პაროლის საშუალებით.

ერთი და იგივე განცხადების დამატება შეგიძლიათ მხოლოდ თუ ძველს წაშლით. სხვა შემთხვევაში განცხადება იქნება წაშლილი.

განცხადება არ წაიშლება სანამ თავად არ წაშლით !

გისურვებთ წარმატებებს !!!

 

http://www.articles.howto-tips.com/How-To-do-things-in-2024/leading-charge-supplier-diversity http://www.articles.gappoo.com/Articles-of-2024/harnessing-infrastructure-bill-inclusive-growth https://fastbookmarkings.com/story/partner-with-local-small-and-diverse-suppliers-on-pegbo https://www.ubookmarking.com/story/partner-with-local-small-and-diverse-suppliers-on-pegbo https://www.abookmarking.com/story/partner-with-local-small-and-diverse-suppliers-on-pegbo https://www.letsdobookmark.com/story/partner-with-local-small-and-diverse-suppliers-on-pegbo https://www.bibsonomy.org/user/suppliers https://justpaste.it/Supplier-Diversity-with-Pegbo https://www.dosula.com/business-finance/key-components-our-supplier-diversity-program https://medium.com/@pegbo/enhancing-supplier-diversity-with-pegbos-comprehensive-supplier-plan-b9589ec5156f https://www.adproceed.com/ads/partner-for-supplier-diversity/ https://www.adproceed.com/author/pegbo/ https://www.wattpad.com/user/PegboInc https://www.adeex.us/userads/Pegbo/about-us https://adsnity.com/author/pegbo/ https://www.freeadsus.com/user/profile/386 https://adfreeposting.com/en/listing/equipment-rental-marketplace http://www.canetads.com/view/item-3811708-Find-heavy-equipment-rental-on-marketplace.html http://www.aunetads.com/view/item-2353699-Equipment-rental-B2B-marketplace.html https://www.adpost.com/u/ladomelnik/ http://www.usnetads.com/view/item-132897717-Find-heavy-equipment-rental.html http://www.usaonlineclassifieds.com/view/item-2516848-Rent-High-Quality-Equipment-for-Your-Business.-Rent-Heavy-Equipment.html https://www.storeboard.com/products/business-and-industrial/construction/heavy-equipment-rental/227519 https://www.storeboard.com/GeorgePegbo https://gab.com/heavyequipmentrental https://devpost.com/pegbo https://gifyu.com/heavyequipment https://sites.google.com/view/heavy-equipmentrental/ https://pegbo.mystrikingly.com https://pxhere.com/en/photographer/4169270 https://www.scoop.it/topic/rent-equipment/p/4150083054/2024/01/07/supplier-diversity-program https://free-classifieds-usa.com/business-opportunities/business-industrial/find-heavy-equipment-rental-for-all-your-needs_i533044 https://www.tripadvisor.com/Profile/pegbocom https://list.ly/pegbo/ https://list.ly/list/9MFq-the-power-of-equipment-rental-in-transforming-your-projects https://pegbocom.blogspot.com/ https://pegbo8.wordpress.com/ https://pixabay.com/users/pegbo-41514646/ https://www.pexels.com/@pegbo-inc-872028947/ https://www.flickr.com/people/pegbo/ https://unsplash.com/@pegbocom/ https://vimeo.com/user213006169 https://www.quora.com/profile/George-Pegbo https://www.quora.com/profile/George-Pegbo/The-integration-of-AI-in-heavy-equipment-rental-marketplaces-coupled-with-robust-Supplier-Diversity-Programs-paves-the https://www.pinterest.com/pegbocom/ https://www.pinterest.com/pin/975451600529477172/ https://www.tumblr.com/pegbo-com/ https://www.tumblr.com/pegbo-com/737155993883000832/pegbo-stress-free-equipment-rental https://www.scoop.it/topic/rent-equipment https://www.scoop.it/u/george-676/curated-scoops https://guides.co/a/pegbo-inc https://pegbocom.substack.com/p/revolutionizing-the-heavy-equipment https://www.launchora.com/story/navigating-heavy-equipment-rental-marketplaces https://www.divephotoguide.com/user/pegbo/ https://www.divephotoguide.com/user/pegbo/ https://disqus.com/home/discussion/channel-discusstech/whats_your_thoughts_on_parental_control_apps/ http://www.dreamteammoney.com/index.php?showuser=822824 https://www.facer.io/u/pegbo