კატეგორიებიქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ქვიშა-ხრეშის მოსაპოვებლად ა

საქართველოID : 89147
ფასი :1.00
ტელ. :598733313
მფლობელის ყველა განცხადება
თარიღი : 4. 04. 2023
ნანახია : 137
ჩავინიშნოთ განც.
მდინარეთა სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონაში, ჭალა-კალაპოტებში სასარგებლო წიაღისეულის ქვიშა-ხრეშის მოსაპოვებლად ადგილმდებარეობის შესარჩევად საკონსულტაციო მომსახურეობა: ა) სალიცენზიო ობიექტის X და Y კოორდინატების შემუშავება; Shape ფაილის მომზადება. ბ) სიტუაციური ნახაზის მომზადება; გ) მომავალი ლიცენზიანტისათვის საკონსულტაციო მომსახურეობის გაწევა თუ რომელ სახელმწიფო ორგანოებთან და სხვა იურიდიულ პირებთან იქნება შესათანხმებელი ქვიშა-ხრეშის მოპოვება და წინარე შეთანხმების მიზნით წერილობითი დოკუმენტაციის შემუშავება და ინფორმაციების გამოთხოვა.