კატეგორიები

დახარისხება
ჭაბურღილი
ფასი: 140 ლარი
თარიღი : 17. 02. 2019
ნანახია : 769
ბურღვას წყალმომარაგებისათვის (სასმელი და ტექნიკური წყალი) ნებისმიერი სიმტკიცის ქანებში 250მ. სიღრმემდე. ჭაბურღილების მოწყობა წყლის ამოსატუმბად. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე


© 1infoshop.com
All rights reserved